Bewegingspedagogiek
Volgens de techniek van Veronica Sherborne

Bewegingspedagogiek

Een sterk vertrouwen in het eigen lichaam:

Een kind moet zijn lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis voelt in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen.

Door middel van eenvoudige bewegingservaringen help ik kinderen zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. Ik help hen te luisteren naar hun lichamelijke sensaties en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf. Van daaruit groeit het vertrouwen om de omringende wereld te leren kennen. Iemand die zich veilig voelt, zal een natuurlijke drang voelen om steeds verder op verkenning te gaan.

Het aangaan van gezonde relaties

Het is in relatie tot de ander dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien. We groeien naast en met de ander. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in die ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie.

De bewegingspedagogiek

Veronica Sherborne gaat uit van een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Zij zegt hierover:

“When you change your way of moving, you change your way of being”.

Hoe ziet een sessie eruit?

In de Sherborne sessie worden op maat diverse bewegingsspelvormen aangeboden. Dit kan individueel gebeuren of met ouder en kind samen. Het accent van de bewegingsvormen kan variëren van een koesterend zorgdragen voor, naar een uitdagen tot initiatieven, samenwerken en afstemmen of het inzetten van de eigen kracht tegenover de ander. Plezier speelt daarbij een wezenlijke rol. De begeleidingsstijl is sensitief-responsief van karakter.

Wat is Sherborne Samenspel?

Dit onderdeel is een in Nederland ontwikkelde specialisatie van de Sherborne bewegingspedagogiek, die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Binnen deze methode is het niet de Sherborne begeleider die oefeningen met het kind doet, maar de ouders/verzorgers zelf. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, en op hen te vertrouwen, maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier.

Later is de Sherborne bewegingspedagogiek internationaal overgenomen en doorontwikkeld, waardoor specialisaties voor verschillende doelgroepen zijn ontstaan. Sherborne Samenspel is een Nederlandse specialisatie, ontwikkeld door Els Hasselaar en Lidwien Mineur,  die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Binnen deze methode is het niet de Sherborne begeleider die spelvormen met het kind doet, maar de ouders zelf. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen.

Door deze overflow aan positieve lichamelijke ervaringen, wordt dat deel van de ontwikkeling dat het kind gemist heeft, zo veel mogelijk gecompenseerd. Er wordt bij het werken met deze behandeling van uit gegaan, dat het mogelijk is om een verstoorde hechtingsontwikkeling (gedeeltelijk) te herstellen. De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat de video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen teruggekeken en geanalyseerd. De sensitieve responsiviteit van ouders wordt vergroot, doordat zij zich meer bewust worden van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan. Ouders worden hierdoor co-therapeuten, die zelf thuis met de bewegingsvormen verder aan de slag kunnen.

Benieuwd wat deze techniek voor jou en je kind(eren) kan betekenen?